LIIKETOIMINTASI TURVAKSI TOIMINTAASI TURVAAMAAN

Olemme edelläkävijä julkisyhteisöjen, yritysten ja massatapahtumien turvallisuudenhallintaan erikoistunut arvoratkaisuja ja käytäntöjä tarjoava toimija.

Tarjoamme liike-elämän ekosyysteemin eri näkökulmista käytännön yritystoimintaan asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Arvoratkaisut ilmenevät taloudellisena tuottavuutena ja kilpailuetuna.
Käytänteillä kerrytetään osaamista, yrityskulttuuria ja kestävää kehitystä.

RISKIENHALLINNAN JA TURVALLISUUDEN KONSULTOINTIA

Vaihtamalla näkökulmaa, löydämme yhdessä vastauksen.

RISKIENHALLINTA

RISKINOTTOKYKYYN VOI VARAUTUA

ANALYSOINTI

TIETOJEN ANALYSOINTI

Toimeksiantona toteutamme esiselvityksiä, tutkintaa ja tietojen analysointia, dokumentointi sekä raportointia

YRITYSTURVALLISUUS

HAKA-JÄRJESTELMÄLLÄ ON TARVETTA

KOULUTUS JA SEMINAARIT

Yritysjohdon riskienhallintakoulutus, henkilökunnan resilienssikoulutukset,
räätälöidyt luennot, koulutukset ja seminaarit

OTA YHTEYTTÄ

PALVELUKSESSANNE VUODESTA 2019