Kategoriat
Yleinen

GEP BLOGI, 2019

HAKA-JÄRJESTELMÄLLÄ ON TARVETTA


Tulevaisuuden kasvukeskuksissa on suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Vuokra-asunto rakentamisen tavoitteena on tukea pieni- ja keskituloisia kansalaisia ja kotitalouksia kasvukeskusasumisessa, lähellä
työpaikkoja ja palveluita. Valtio on korkotukijärjestelmällään kehittämässä,
tukemassa ja kannustamassa asuntorakennusyrityksiä tuottamaan
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kasvukeskuksien kunnille, kansalaisille ja
kotitalouksille.

Markkinat hinnoittelevat pysyvästi vuokrauskäytössä olevien vuokra-
asuntojen vuokria. Epävarman taloustilanteen vuoksi ihmiset hakeutuvat nyt edullisempiin vuokra-asuntoihin ja vuokra-asunnoissa asuvat eivät muuta pois ARA-asunnoistaan vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Markkinoiden vapaarahoitteisten pysyvien vuokra-asuntojen vuokrien noustessa kasvukeskuksissa myös kasvukeskusten korkotuettujen ja pysyvästi vuokrattavien asuntojen käytöstä halutaan parempaa tuottoa.

Parempaa tuottoa eivät hae ainoastaan ARA -vuokratalojen omistajat, joiden on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin tulorajojen mukaan, vaan myös ARA -vuokratalojen asukkaat. Asukkaat
hakevat lisätuottoa ja -vuokranmaksukykyä vuokraamalla ARA -asuntonsa
kokonaan tai osittain.

GEP:in HAKA -järjestelmää testattiin vuoden 2019 aikana. Oman
analysointitoimintamme perusteella vähintään 1% vuokra-asuntokantaan
kohdistuu väärinkäytöksiä koskien asuntojen kokonaan tai osittaista edelleen vuokrausta. Tilavuokrauksen ohella väärinkäytös kohdistuu myös
vuokratasoon, jolla haetaan markkinahintaista tuottoa ARA-asunnolle.
Väärinkäytösten löytymisellä on laajoja taloudellisia vaikutuksia ja se
kaventaa luottamusta oikeudenmukaiseen asuntojen käyttöön ja
jakoperusteisiin.

HAKA -järjestelmällä on mahdollisuutta kattaa Suomen 20 suurimman
kasvukeskuksen vuokra-asuntomarkkinat. Kasvukeskuksien piilorikollisuuden esiin nostaminen vuokra-asuntojen jälleenvuokrauksessa ja -hinnoittelussa sekä tukien väärinkäytössä on yhteiskunnallinen ilmiö, johon HAKA-järjestelmällä on mahdollisuus puuttua.

Suomen suurimmalla ARA-vuokra-asuntojen haltijalla, Helsingin kaupungilla, on noin 50 000 vuokra-asuntoa. Olemme tutkineet Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen mahdollisia väärinkäytöksiä: jälleenvuokrausta ilman vuokranantajan suostumusta, ylihintaista osahuoneiston tai huoneen vuokrausta ja vuokrasuhteen vastaista toimintaa. Havaintojemme pohjalta olemme todenneet väärinkäytöksien kohdentuneen noin 300-500 tapaukseen vuosittain.

Espoon kaupungin noin 20 000 vuokra-asuntossa mahdollisia väärinkäytöksiä (jälleenvuokrausta ilman vuokranantajan suostumusta, ylihintaista osahuoneiston tai huoneen vuokrausta ja vuokrasuhteen vastaista toimintaa) on havaintojemme pohjalta todettu olevan noin 50-200 väärinkäyttötapausta vuosittain. Vantaan kaupungin noin 19 000 vuokra-asunnossa mahdollisia väärinkäytöksiä (jälleenvuokrausta ilman vuokranantajan suostumusta, ylihintaista osahuoneiston tai huoneen vuokrausta ja vuokrasuhteen vastaista toimintaa) on havaintojemme pohjalta todettu olevan noin 50-200 väärinkäyttötapausta vuosittain.

HAKA-järjestelmällä on todettu olevan yhteiskunnallista tarvetta ja tilausta. Olemme käytettävissänne – otathan sinäkin yhteyttä meihin!

Toimiva palvelukonsepti
Ari Luoma


Ari Luoma ja GEP-Tiimi

Vastaa