Kategoriat
Yleinen

GEP BLOGI, 3/2020

Suhdanteet ennakoivat taloudellista kehitystä

Korona-aika lisää epävarmuutta työmarkkinoilla niin yrittäjillä kuin palkansaajillakin. Tämä näkyy ja tuntuu etenkin kasvukeskuksissa. Kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on kysyntää, koska vapaarahoitteisten asuntojen hinnannousu ei ole suurissa kasvukeskuksissa pysähtynyt, toisin kuin muualla Suomessa. Toisaalta vuokra-asuntojen tarjonta on vastannut kasvaneeseen kysyntään, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin viime vuosina maltillisena suurissa kasvukeskuksissa. Epävarmassa työmarkkinatilanteessa kuluttajat valitsevat edullisimman asumismuodon.

Korona-aikanakin vuokra tulee maksaa. Vuokranmaksua kannattaa ja pitääkin suunnitella etukäteen. Taloudellisen tilanteen muututtua, johtuen ulkoisista olosuhteista, on hyvä muistaa, että vuokranmaksupäivä ei muutu automaattisesti, vaan sitä tulee pyytää ja siitä tulee neuvotella vuokranantajan kanssa.    Yleensä eräpäivää ei voi siirtää kohtuullisella ajalla. Tämä vaatii kuluttajalta omien tulojensa ja menojensa tarkkailua ja kirjalla pitoa.

Suhdanteet ennakoivat taloudellista kehitystä, joiden avulla on mahdollisuus tarkentaa suunnitelmaansa ja varautua mahdollisiin epävarmuustekujöihin hyvissä ajoin ennen varsinaista epävarmuustilannetta. Suhdanteiden pitkä historiadata ja vakiintunut raportointimenetelmä parantaa suhdanneanalyysin luotettavuutta.

GEP:in HAKA -järjestelmän luotettavuus on parantunut pitkän, yli vuoden mittaisen mittaushistorian ja vakiintuneiden menetelmien ansiosta. HAKA-järjestelmän analyysitulosten mukaan vähintään 1% vuokra-asuntokantaan kohdistuu väärinkäytöksiä koskien asuntojen kokonaan tai osittaista edelleen vuokrausta. Väärinkäytös kohdistuu niin yksityiseen kuin kunnalliseenkin, ARA-korkotukilainoitettuun, vuokra-asuntokantaan. Väärinkäytösten löytymisellä on laajoja taloudellisia vaikutuksia ja se kaventaa luottamusta oikeudenmukaiseen asuntojen käyttöön ja jakoperusteisiin.

Parantunut data-analyysi auttaa ennakoimaan epävarmuustekijöitä ja niiden kehitystä kuukausitasolla. Toteutunut epävarmuuden riski merkitsee kunnalliselle toimijalle taloudellisia tappiota ja maineen menetystä imagollisena tappiona. Riskiin voi siis varautua. GEP:in HAKA-järjestelmällä ja siitä tuotetulla tiedolla, joka antaa kunnalliselle vuokranantajalle mahdollisuuden puuttua havaittuihin epävarmuustekijöihin ja parantaa sekä riskinotto- että riskinkantokykyään.

Nyt ei kannata aikailla, sillä Korona-aika kestää vielä pitkään. Ottamalla yhteyden GEP-asiantuntijoihin kertovat he sinulle mahdollisuutesi tarkastella epävarmuutta ennakoivasti. Tämä mahdollistaa varautumisen ja tuo selvää säästöä kunnallesi, kaupungillesi, yrityksellesi tai sinulle itsellesi yksityishenkilönä.

HAKA-järjestelmällä on todettu olevan yhteiskunnallista tarvetta ja tilausta. Tutustu ja tilaa GEP:n kaupallisen raportit kuukausittain niin tunnistat epävarmuustekijöitäsi paremmin. Olemme käytettävissänne – otathan sinäkin yhteyttä meihin!

Toimiva palvelukonsepti

Ari Luoma

Ari Luoma ja GEP-Tiimi

Vastaa