PALVELUT

RISKIENHALLINTA
Olemme erikoistuneet pk-yritysten riskienhallintaan. Kokemusta ammattimaisesta yritysriskien hallinnasta ja vakuuttamisesta 15 vuoden ajalta.

YRITYSTURVALLISUUS
Kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta johtavissa suomalaisissa yrityksissä. Työturvallisuus, pelastusturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, tietoturvallisuus, tuotannon- ja toiminnan turvallisuus, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta, varautuminen ja kriisinhallinta sekä ympäristöturvallisuus.

TUTKINTA, TIETOJEN ANALYSOINTI JA SELVITYKSET
Toimeksiantona toteutamme esiselvityksiä, tutkintaa ja tietojen analysointia, dokumentointi sekä kuukausittaiset raportit.

KOULUTUS
Yritysjohdon koulutukset, henkilökuntakoulutukset, räätälöidyt luennot, koulutukset ja seminaarit.

TIETOTURVALLISUUS
Kokemusta yrityksen tietoturvallisuuden auditoinneista, riskikartoituksista, analysoinneista, suunnittelusta ja koulutuksesta.

TAPAHTUMATURVALLISUUS
Tapahtumaturvallisuussuunnitelmat ja innovatiiviset turvallisuustuotteet tapahtumiin.