PALVELUT

RISKIENHALLINTA
Olemme erikoistuneet pk-yritysten riskienhallintaan. Kokemusta ammatti-maisesta yritysriskien hallinnasta
ja vakuuttamisesta 15 vuoden ajalta.

YRITYSTURVALLISUUS
Kokemusta kansainvälisestä liike-toiminnasta johtavissa suomalaisissa yrityksissä.

  • Työturvallisuus, pelastusturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus,
    tietoturvallisuus, tuotannon- ja toiminnan turvallisuus, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta,
    varautuminen ja kriisinhallinta sekä ympäristöturvallisuus.

TAPAHTUMATURVALLISUUS
Tapahtumaturvallisuussuunnitelmat ja innovatiiviset turvallisuustuotteet tapahtumiin.

TUTKINTA, TIETOJEN ANALYSOINTI JA SELVITYKSET
Toimeksiantona toteutamme esiselvityksiä, tutkintaa ja tietojen analysointia,
dokumentointi sekä kuukausittaiset markkinaraportit.

TIETOTURVALLISUUS
Kokemusta yrityksen tietoturvallisuuden auditoinneista, kartoituksista,
analysoinneista, suunnittelusta ja koulutuksesta.

KOULUTUS

  • Yritysjohto
  • Henkilökuntakoulutukset
  • Räätälöidyt luennot, koulutukset ja seminaarit.